Den 41 – piercing

U žen je v islámu povolený a není s ním problém. Má to ale několik podmínek. Prvně ty ozdoby nesmí vidět žádný nepříbuzný muž a pokud jde o nějaké intimnější, ty smí vidět jen manžel. A jako obvykle záleží též na tom, zda daný piercing nějak napodobuje zvyky nevěřících. Pokud ano, není přípustný. To drtivou […]

Den 42 – masturbace

Haram, tedy zakázána. Sexuální pud smí muslim ukojit jen se svojí manželkou či otrokyní. Žena se v tomto smí spoléhat pouze na manžela, protože ženám sexuální styk s otroky povolen není. Je to přitom věc daná přímo koránem, kde jsou povolené možnosti vyjmenovány jako hranice. Cokoliv za ní je zakázáno, tedy zdaleka ne jenom masturbace. […]

Den 43 – sklonit pohled

Civění na ženské, které nejsou příbuzné, je pro muže v islámu haram (zakázáno). V tomto to mají „obtížné“ hlavně muslimové na západě, kde se ženské nehalí od hlavy k patě a muslim je tak vystaven mnoha svodům, a to nejenom v této oblasti. Je to ale i jeden z důvodů, proč by měl správně z […]

Den 44 – sex s otrokyněmi

… je muslimovi umožněn, protože Alláh k tomu svolil zcela jasně v koránu a též je známo, že mimo výjimečného počtu manželek je vlastnil i prorok Mohamed, který je po všech stránkách pro muslimy vzorem a je považován za nejdokonalejšího člověka všech dob. Vlastnit otrokyně má pár podmínek. Nesmí být manželkou jiného muslima a musí […]

Den 45 – kastrace

Tady to je trošku složitější. Samotný zákrok provedený na sobě nebo na někom jiném je v islámu zakázán. Přesto se v islámském světě jednalo o věc zcela běžnou a eunuši byli důležitou součástí každého chalífátu. Se zákazy z hlediska islámského práva se to řešilo různě. Buď se utvořila výjimka, že se to vztahuje jen na […]

Den 46 – povolené a zakázané vtipy

Pokud máte pocit, že možnost dělat si z něčeho srandu je v islámu dost osekaná, tušíte správně. Je naprosto zakázáno dělat si srandu z jakékoliv části islámu či proroka Mohameda. Fakticky jde dokonce o tak vážný prohřešek, že je islám dotyčného jedince doslova považován za vynulovaný a je to založeno přímo na koránu. To samé […]

Den 47 – stornovače islámu

Existují prohřešky, které doslova stornují islám dané osoby. Je jich deset, přičemž na devíti je shoda, nad desátým (čarodějnictví) shoda není. Mrkneme na ně. Přidružování věcí či partnerů k Alláhovi. Obecně lezení Alláhovi do zelí. Uchylování se k prostředníkům při komunikaci s Alláhem. Příkladem třeba modlitba ke svatému, aby se přimluvil. NEpovažování přidružovačů za nevěřící. […]

Den 48 – narušení půstu

Jak víte, muslim se musí postit po celý měsíc Ramadán (ten je ale pokaždé trošku jinak, protože muslimové se řídí lunárním kalendářem namísto našeho solárního) a může se postit i dobrovolně mimo něj. Ramadán je mimochodem posvátný z důvodu, že v tomto měsíci obdržel prorok Mohamed první zjevení. Ale zpět k tématu. Alláh nařídil, aby […]

Den 49 – potřesení rukou

Možná jste slyšeli o případu, kdy muslim nedostal povolení k pobytu, protože si odmítl potřást rukou se ženou. V islámu je něco takového skutečně zakázané, pokud jde o ženu, která není jeho manželkou či blízkou příbuznou. Prorok totiž svého času prohlásil, že by bylo lepší dostat ránu po hlavě kusem železa než dotknout se ženy, […]