Den 15 – oblečení

Možná to pro někoho bude překvapující, ale i muži mají v islámu určitá omezení z hlediska oblečení.

Prvně platí to, co i u všeho jiného. Není-li něco výslovně zakázáno koránem nebo prorokem, je to povoleno. Muži v islámu tak nesmí nosit zlato a hedvábí (ale je to povoleno ženám) a nelze nosit ani kůže z nečistých zvířat jako je prase ci pes.

Zakázáno je nosit příliš tenké či průhledné oblečení a asi největším omezením je, že je zakázáno oblékat se do módy, která je unikátní pro nevěřící (R.I.P. metalový hadry i mnoho dalšího) a jako mají ženy zakázáno oblékat se po vzoru mužů, platí i naopak zákaz pro muže oblékat se jako ženy (na to si vzpomeňte až zas někde uvidíte progresivce z LGBT podporovat islám).

Je též tradicí (ve smyslu sunny, takže prakticky povinnost) začínat oblékání zprava (a vzpomenout přitom na Alláha) a svlékat se zleva a taky děkovat Alláhovi, když oblékáte něco nového.

Je taky povinnost udržovat oblečení v čistotě (za čímž je krom hygieny i propaganda – muslim má působit kladně na okolí, aby tak šířil islám).

Je silně doporučeno nosit bílé oblečení a plandavé oblečení nesmí končit pod kotníky. Je zakázáno oblékat se extravagantně. Kdo se tak obléká, toho tak v soudný den obleče i Alláh a pak ho podpálí.

Je též zakázáno obnažování, což v případě mužů znamená oblast od pupku ke kolenům. Tato oblast musí být nejenom zakrytá, ale oblečení nesmí být těsné a ukazovat tvar postavy.