Den 22 – svolávání

Azán (adhán) neboli též svolávání, které provádí muezzin pětkrát denně k modlitbě (salát) z věže minaretu.

Modlení pětkrát denně je jedním z pěti pilířů islámu.

Struktura azánu, tedy onoho volání, nikoliv zmíněné modlitby, je následující:
Alláhu akbar (4x)
Ašhadu an lá iláha illá’lláh (2x)
Ašhadu anna Muhammadan rasúlu’lláh (2x)
Hajja alá’s-salát (2x)
Hajja alá’l-faláh (2x)
Alláhu akbar (2x)
La iláha illá’lláh (1x)

… Což v překladu znamená:
Alláh je největší (4x)
Vyznávám, že není boha kromě Boha (2x)
Vyznávám, že Mohamed je posel Boží (2x)
Vzhůru k modlitbě (2x)
Vzhůru ke spáse (2x)
Bůh je největší (2x)
Není boha kromě Boha (1x)
….

V případě ranního svolávání se ještě dodává As-salátu chajrun min an-nawm, tedy že modlitba je lepší než spánek.

První modlitba totiž začíná už za úsvitu, poslední je pak v noci.