Den 33 – plešouni

Smí si muslim holit hlavu?
Islám upravuje nejenom vztah člověk-Bůh, ale snaží se nějak podchytit každou možnou činnost či životní situaci. Nejinak je tomu i s holením hlavy.
To je bohulibé ve čtyřech případech:
  • Při velké pouti (Hajj, čti hadždž. Pouť do Mekky má aspoň jednou v životě udělat každý muslim toho úkonu schopný.) je oholení hlavy součástí rituálu.
  • To samé při malé pouti (umrah).
  • Hlava by se také měla oholit dítěti sedm dní po narození a váha vlasů ve stříbře by měla být věnována charitě.
  • Dále si má hlavu oholit nevěřící, když přijme islám.

V jiných než v těchto případech holení hlavy doporučeno není.

Pokud si někdo například oholí hlavu na důkaz ponížení před někým jiným než je Alláh, dopouští se velkého hříchu přidružení někoho či něčeho k Alláhovi.
Stejně nepřijatelné je i holení hlavy jako důkazu ponížení či askeze v jiných než prvně jmenovaných případech. To je bráno jako inovace v náboženství, což má Satan radši než hříchy.
Je také zakázáno holit si hlavu na důkaz smutku nebo pokud jde o napodobení zvyků či módy nevěřících. Do toho se počítá i oholení hlavy po stranách a ponechání delších vlasů nahoře.
Z případných zdravotních či jiných praktických důvodů si hlavu oholit lze.
V případech, které pak nezapadají do výše popsaných (jako třeba oholit si hlavu prostě proto, že se vám to líbí) se učenci neshodují. Část učenců to považuje za zavrženíhodné, protože to až moc smrdí nápodobou zvyků bezvěrců (neboť jak prorok řekl – kdo je napodobuje, je jedním z nich), jiní ale argumentují několika příklady, kdy prorok zcela zjevně neměl problém s tím, aby si někdo hlavu oholil.
Týkalo se to ale pokaždé mladých chlapců, a tak je otázka, zda se to vztahuje či nevztahuje i na dospělého jedince. Obecně se holení hlavy spíše nedoporučuje.