Den 37 – tleskání

Ano, čtěte dobře. I k tomuto se islám vyjadřuje.
V jedné koránské súře (těch má korán 114, je to něco jako soubor veršů, kapitola) se píše, že pohané v Mekce při svých rituálech pískali a tleskali.
Tleskání je tedy z hlediska islámu vnímáno jako činnost pocházející z období temnoty a neznalosti (tzv. džáhilíja) před příchodem proroka Mohameda a jako takové je vnímáno někde na pomezí silně zavrženíhodné činnosti a činnosti kompletně zakázané.
Existují opět výjimky. Tleskání je přijatelné pouze a jedině pro ženy, pokud chtějí upoutat pozornost, když imám při předříkávání modlitby udělá chybu nebo je něco zalarmuje.
Navíc se jedná o činnost, která je výrazně kulturně zažitá u moderních nevěřících, čímž se souhlasný potlesk stává ještě zavrženíhodnějším.
Pokud by pak takto tleskal muž, dopouští se zároveň nápodoby ženy i nápodoby nevěřících.
Co tedy dělat, když chce muslim vyjádřit to, co zde na západě vyjadřujeme potleskem? Správně by měl buď vykřikovat „Subhán Alláh“ (sláva Alláhovi) nebo všem notoricky známé „Alláhu akbar“ (Alláh je největší).
Rozdíl je oproti našemu potlesku v tom, že muslim by měl tato slova vykřikovat jak když se mu něco líbí, tak když se mu něco nelíbí.