Den 38 – to není v Koránu

Možná jste už tento argument slyšeli. Lze se s ním setkat ode dvou skupin.
První jsou progresivní levicoví západní obránci islámu. Druzí jsou všemožní liberálně orientovaní muslimové.
A obě skupiny tak mívají tendenci reagovat, když na stůl přistane nějaký hadíth, tedy zpráva o něčem, co prorok Mohamed řekl či udělal či co řekli/udělali na základě prorokova příkladu jeho nejbližší souvěrci a dodnes nejctěnější muslimové hned po něm.
No a tito lidé vám řeknou, že hadíthy jsou jen takové příběhy a oni se řídí jen čistým koránem, atd. Samotné hadíthy mají dělení do několika kategorií, přičemž nejvyšší jsou sahíh (autentické) a jejich kategorie mutawátir (autentické, které byly předány z tolika zdrojů a směrů, že je naprosto vyloučena jakákoliv pochybnost). Tyto zprávy pak tvoří společně s koránem a právní vědou fiqh základní páteř práva šaría.
A existuje i právní vyjádření o právě těch lidech, kteří sahíh hadíthy odmítají.
Alláh se v koránu vyjadřuje tak, že prorok si nic nevymýšlí a všichni muslimové jsou povinni ho následovat. Kdo tak nečiní, i když to ví, stává se nevěřícím, který nedosáhl ani té nejnižší úrovně islámu a na soudný den dopadne jako židi, křesťani a další bezvěrci.
Další skupina jsou pak ti, kteří to odmítají, protože se to prostě tluče s tím, jak si islám představují. Všechny hadíthy ale prošly složitým dokazováním, prokazováním a zkoumáním a nad výsledkem je shoda autorit.
V islámu na to existuje víceméně celý vědní obor, který se začal rozvíjet hned po smrti proroka. A aby hadíth byl uznán, nesmí být v rozporu s koránem a v jeho řetězci předavatelů nesmí být nikdo, o kom by byly sebemenší pochybnosti.
Pokud chce někdo nějaký zpochybnit, čeká ho náraz do ohromné zdi znalostí a informací, které před ním nashromáždili jiní. A pokud neprokáže, že udělali chybu, má jednoduše smůlu.
Kdo tvrdí, že ho hadíthy nezajímají a chce slyšet jen citaci z koránu, je jednoznačně heretik (a setkávám se osobně s touto argumentací poměrně často).
Cokoliv prorok Mohamed řekl, v to je povinnost muslima věřit a řídit se tím.