Den 44 – sex s otrokyněmi

… je muslimovi umožněn, protože Alláh k tomu svolil zcela jasně v koránu a též je známo, že mimo výjimečného počtu manželek je vlastnil i prorok Mohamed, který je po všech stránkách pro muslimy vzorem a je považován za nejdokonalejšího člověka všech dob.
Vlastnit otrokyně má pár podmínek.
Nesmí být manželkou jiného muslima a musí být řádně získána nákupem nebo jako kořist v boji za věc Alláhovu.
S tím je spojen i důvod, proč se lidé mohou stát otroky. Mudžáhid, tedy bojovník džihádu, bojuje vším, co má, včetně svého života, za to, aby zákony Allahovy platily na celé zemi.
Alláh je v islámu vnímán jako někdo, jehož právem je být uctíván lidmi a lidé jsou naopak těmi, kdož čistě za tímto účelem byli stvořeni. A pokud imám například nerozhodne, že polapení nepřátelé po vítězném boji budou předmětem výkupného nebo budou propuštěni, mohou se stát otroky.
Co když je ale otrokem muslim? Jak se to slučuje s tím, že otrokem se může stát nevěřící bojující proti Alláhovi?
Zde platí šariatský princip časové posloupnosti. Původní právo jednoduše nemůže být přebito pozdějším.
Konverze po zajetí je tedy podřízena právu mudžáhida vlastnit otroky. Případné propuštění je vnímáno jako chvályhodné, ale je čistě na majiteli.
Na téma zacházení se sexuálními otrokyněmi (které by mimochodem na trhu s otroky měly být odděleny od těch určených k domácím pracem) vydal před pár lety fatwu (právní dobrozdání) i Islámský stát. Dále budu vycházet z ní a následující slova berte jako téměř doslovný přepis:
 • Sex s otrokyní není povolen, když menstruuje.
 • Sex s otrokyní není povolen, je-li těhotná.
 • Není povoleno přinutit ji k potratu.
 • Není povoleno půjčovat otrokyni na sex dalším zájemcům.
 • Pokud muslim vlastní matku s dcerou, smí mít sex jen s jednou z nich. Když jednu vybere, druhá je pro něj už napořád zapovězena.
 • Podobně to platí i když je majitelem dvou sester. Musí jednu vybrat, ale s druhou může začít mít taky sex, pokud tu první propustí nebo prodá.
 • Pokud je žena vlastněna otcem, jeho synové s ní nemohou mít sex a naopak a navíc nemůže nikdo z nich mít sex ani s otrokyní jeho manželky.
 • Výjimkou je to, když otec synovi otrokyni prodá. Pak s ní může začít mít sex syn, ale už tento nárok ztratí otec.
 • Pokud otrokyně otěhotní, majitel ji již nesmí dál prodávat a po jeho smrti je osvobozena.
 • Pokud majitel otrokyni propustí, ztrácí tak nárok na to mít s ní potom sex.
 • Pokud si otrokyni „uloví“ dva a více mudžáhidů, nesmí s ní mít sex ani jeden, protože ta se stává součástí společné kořisti (tedy o ní bude rozhodnuto).
 • Anální sex není povolen též.
 • Majitel otrokyně by k ní neměl být hrubý, neměl by ji přetěžovat prací, neměl by ji ponižovat.
 • Majitel by neměl otrokyni prodávat někomu, o kom ví, že s ní bude zacházet hrubě nebo ji nutit do věcí, které jsou zapovězeny.