Den 54 – Ježíš

V islámu je Ježíš jedním z proroků, kteří byli na svět vysláni před prorokem Mohamedem.
Tento fakt je často využíván jako argument k možnosti přátelství mezi muslimy a křesťany.
Co už se v něm ale zpravidla neříká je, že Ježíš v křesťanské mytologii je dost odlišnou postavou od toho v islámské. V té je Ježíš muslim, který vždy hlásal islám, ale jeho vlastní obec ho nenásledovala tak, jak měla.
Stejně jako křesťané, i muslimové očekávají Ježíšův druhý příchod na zem. Shoda je i na jeho panenském zrození, pročež je jeho matka Marie považována za nejčistší ženu všech dob. Ježíš tak byl stvořen stejně jako Adam. Nepotřeboval otce. Jeho zázraky jsou uznány též.
Rozdíl je pak ve víře v ukřižování. Dle koránu ukřižován nebyl, jen to tak vypadalo. Jeho učení pak nebylo ničím novým. Přišel s tím samým poselstvím, se kterým přicházeli i předchozí proroci a po něm i Mohamed. Rozdíly byly jen v detailech, kdy například povolil se souhlasem Alláha něco z toho, co bylo dříve zakázáno. Dle koránu dokonce i ohlásil příchod proroka jménem Ahmad (tím je myšlen Mohamed).
Ježíš, syn Marie (Esa ibn Maryam) se má vrátit jako mesiáš na konci časů. Na rozdíl od křesťanů ho muslimové nevnímají jako Boha či syna Božího. Křesťané se tímto v očích muslimů dopouštějí nepřijatelného přidružení partnera k Alláhovi, za což je Alláh prokleje.
Islámský Ježíš mluvil už v kolébce (jeho první slova byla vyznání, že je otrokem Alláha a prorokem nesoucím poselství) a zázraky mu dovolil dělat Alláh, aby podpořil jeho tvrzení, že je pravý prorok.
Na konci dnů se Ježíš vrátí a bude jedním z vládců muslimské obce. Po svém návratu zabije prasata, zlomí kříž (a doslova tím zavrhne křesťanství i křesťany) a zruší džizju, což je daň z hlavy, kterou mohou platit křesťané a židé žijící „pod ochranou“ muslimů, čímž tato ochrana padne a bude přijata už jen konverze k islámu nebo smrt.
Ježíš je mimochodem považován za živého. Místo aby ho židé ukřižovali, byl vyzvednut fyzicky Alláhem na nebesa a žije tam. Zemře až při svém druhém návratu, a to až Alláh uzná za vhodné.