Den 31 – bitva u Vídně

Jelikož je opět 11. 9. a minulý rok jsem startovní příspěvek věnoval útoku na New York, začnu i dnes podobně, ale tentokrát mnohem blíže a mnohem dříve. 11.9 – 12.9. 1683 se totiž odehrála bitva u Vídně, kterou lze bez nadsázky považovat za jednu z klíčových událostí evropské historie. Obléhání stotisícovou tureckou armádou sultána Mehmeda […]

Den 32 – Hidžra

Hidžra, neboli též emigrace, přestěhování. Když cca 619 zemřel Muhammadův strýc a ochránce Abú Tálib, začalo být pro něj v Mekce nebezpečno, a tak postupně odposílal svoji malou náboženskou obec pryč a sám ji roku 622 následoval. Usadili se v osadě Jathrib, dnes známé jako Medína. O významu této události svědčí nejenom to, že se […]

Den 33 – plešouni

Smí si muslim holit hlavu? Islám upravuje nejenom vztah člověk-Bůh, ale snaží se nějak podchytit každou možnou činnost či životní situaci. Nejinak je tomu i s holením hlavy. To je bohulibé ve čtyřech případech: Při velké pouti (Hajj, čti hadždž. Pouť do Mekky má aspoň jednou v životě udělat každý muslim toho úkonu schopný.) je […]

Den 34 – Sunnité vs. šíité

Sunnité versus šíité. Určitě jste už slyšeli, že tyhle dvě větve islámu se nemají zrovna v lásce. Jak to ale vzniklo? Prvně procenta – sunnitů je asi 85-90 % světového muslimstva, zbytek zabírají šíité a různé sekty na ně většinou navázané, asi po procentu pak mají súfijští mystici a ahmadíja (směr vzniklý v 19. st. […]

Den 35 – hudba a zpěv

Islám, hudba a zpěv. Opět samozřejmě existují liberální i přísné výklady dané záležitosti. Ty liberální zpravidla říkají, že je to halal (povolené), dokud nedochází k míchání pohlaví, konzumaci alkoholu a drog či dokud nejsou zpívány závadné texty, atd. To samo o sobě je pro nás na západě nepřijatelné limitování. Zdá se ale, že mnohem víc […]

Den 36 – tanec

Dnešek trošku naváže na včerejší téma. Že je hudba haram tedy už máme vyřešeno. Za určitých okolností ale existují výjimky, kdy mohou ženy během oslav bubnovat na malý bubínek (daff) a zpívat některé povolené písně. Tyto výjimky jsou založeny opět na dochované tradici prorokových činů a výroků. Ohledně tancování pak platí, že žena smí tancovat […]

Den 37 – tleskání

Ano, čtěte dobře. I k tomuto se islám vyjadřuje. V jedné koránské súře (těch má korán 114, je to něco jako soubor veršů, kapitola) se píše, že pohané v Mekce při svých rituálech pískali a tleskali. Tleskání je tedy z hlediska islámu vnímáno jako činnost pocházející z období temnoty a neznalosti (tzv. džáhilíja) před příchodem […]

Den 38 – to není v Koránu

Možná jste už tento argument slyšeli. Lze se s ním setkat ode dvou skupin. První jsou progresivní levicoví západní obránci islámu. Druzí jsou všemožní liberálně orientovaní muslimové. A obě skupiny tak mívají tendenci reagovat, když na stůl přistane nějaký hadíth, tedy zpráva o něčem, co prorok Mohamed řekl či udělal či co řekli/udělali na základě […]

Den 39 – zahalování

Zahalit či nezahalit? Odpověď zní: Halit celé tělo, včetně obličeje a rukou. Dva ze čtyřech zakladatelů hlavních sunnitských právních škol se shodli, že awrah, tedy intimní zóna, je v případě ženy všechno. Nesmí být vidět ani nehty. Tento pohled je podpořen i koránem, kde mají ženy nechat padnout „závěs“ na svou hruď, což je chápáno […]

Den 40 – vzdávání pocty

Honorifika (salawat) neboli vzdávání pocty. Dnes opět troška informací víceméně technického charakteru. Možná jste si všimli, že texty muslimů doslova přetékají různými zkratkami, když je zmíněno nějaké významné jméno. Jedná se pokaždé o způsob vyjádření úcty vůči dané bytosti, pročež jsou určeny formy, které lze u té či oné použít. Pojďme se na ty nejčastější […]