Den 50 – menstruace

Okolo ní je spousta pravidel a dalo by to na fakt dlouho, ale pokusím se to vzít stručně. Menstruující žena: se nesmí modlit. Pokud tak činí, Alláh její modlitby neakceptuje. se nesmí postit. nesmí obcházet dokola posvátný dům Ka’aba. může ukončit posvátnou pouť těsně před poslední fází a bude ji i tak započítána jako celá, […]

Den 51 – ústní hygiena

Siwák aneb ústní hygiena Dnes rozeberu téma, u kterého věřím, že se s islámem všichni shodneme. Siwák je takový klacík, kterým si čistil zuby už prorok Mohamed. Praktika čištění zubů jím byla vždy podporována a dokonce existují hadíthy, kde prorok říkal, že kdyby neměl pocit, že tím na svou náboženskou obec uvaluje příliš mnoho těžkostí, […]

Den 52 – porno

Sledování pornografie. Asi nepřekvapí, že je to v islámu zakázané (a stejně tak nepřekvapí, že patří muslimové obecně mezi největší konzumenty porna na světě, ale to už je jiný příběh). Je to zakázané, i když je muž ženatý, a to i kdyby se na to chtěli se ženou koukat společně, protože ženy jsou slabé a […]

Den 53 – satan

Samotné jméno budí rozpory. Občas je satanem myšlen ten jeden Satan, jindy se spíše zdá, že se jedná o samostatný druh. Přímo onomu jednomu Satanovi se zpravidla říká Iblís (zřejmě z řeckého diabolos). Dle islámské mytologie byl Satan potrestán Alláhem za to, že odmítl padnout na kolena před Adamem. Satan od té doby hraje roli […]

Den 54 – Ježíš

V islámu je Ježíš jedním z proroků, kteří byli na svět vysláni před prorokem Mohamedem. Tento fakt je často využíván jako argument k možnosti přátelství mezi muslimy a křesťany. Co už se v něm ale zpravidla neříká je, že Ježíš v křesťanské mytologii je dost odlišnou postavou od toho v islámské. V té je Ježíš […]

Den 55 – záchody

Pravidla stavění záchodů. Ano, i tohle šaría řeší. Prorok totiž zakázal být při vykonávání potřeby čelem nebo naopak zády k největší muslimské svatyni Kábě. Na tématu neexistuje úplná shoda. Část tradičních učenců tvrdí, že to platí, pokud mezi vámi a Kábou není žádná překážka, další pak tvrdí, že to platí kdekoliv. Obecně se pak zdá, […]

Den 56 – záchodová etiketa

Záchodová etiketa: Nebýt při vyprazdňování obličejem nebo zády ke Kábě. Držet penis a utírat se jen levačkou. Při vykonávání potřeby by měl člověk sedět. Pokud máte jistotu, že si při močení nepocákáte oblečení, můžete i stát. Nevyprazdňovat se před ostatními. Odkrývat svou awrah (intimní zónu) byste měli až těsně před dosednutím. Je to tak morálně […]

Den 57 – ateismus

Jelikož patří ČR mezi nejateističtější země planety a měli bychom na tento úspěch být hrdí a snažit se ho chránit a rozvíjet, je pro nás otázka, jak se islám staví k ateismu, zcela zásadní. Obecně jsou v islámu nejhoršími hříchy takové, které k Alláhovi přidružují jiné partnery či mu jinak upírají jeho práva a převádějí […]

Den 58 – změna jména

Asi jste si už všimli, že když někdo konvertuje k islámu, hned se nám z Jana Nováka stane Omar Abdalláh či něco podobného. I když neexistuje ve většině případů povinnost si jméno nějak pozměnit, není zároveň úplná náhoda, že si tolik konvertitů jméno změní. Bylo běžnou praxí proroka, že přejmenovával své společníky, pokud mu na […]

Den 59 – kreslené pohádky pro děti

Kreslené pohádky pro děti Prvně je třeba zdůraznit, že islám zakázal vytváření obrazů a soch a kdo něco takového činí, ten si hodně zahrává, protože tím leze Alláhovi do zelí a o soudném dni bude požádán, aby své dílo oživil, když si tedy hraje na Boha. To samozřejmě nezvládne, a tak poputuje do nejhorších částí […]