Představa muslima je obvykle spojena s takzvanou sunnitskou bradkou, tedy vyholeným knírem a volně rostoucím plnovousem.

Jak to ale vzniklo a jaký je současný přístup? Postoje učenců se pohybují od dobrovolné až po povinné.

Dle mě jsou ale blíže pravdě ti druzí. Důvod? Existuje několik zaznamenaných autentických výroků proroka ve smyslu, že kdo neholí knír a nenechává růst vousy, není jedním z muslimů.

Za prvé by mužům nerostly vousy, kdyby tomu tak nechtěl Alláh, takže nechat to růst přiblíží muslima stavu, v jakém ho Alláh chce mít, za další platí již z jiných dnů známý argument, že muslim se má snažit tak moc se NEpodobat nemuslimům, jak je to jen je možné. Vypadá-li jako oni zevnějškem, dříve či později se jim začne podobat i uvnitř.

No a poslední důvod – kdysi se říkalo, že kdo nemá doma akvárko, tak je buzerant. V islámu to platí s vousy. Dle proroka se holí muži, kteří chtějí vypadat jako ženy.

Edit.: Jak vidím, jeden zásadní argument pro jsem vynechal, takže ho uvádím zde. Tím argumentem je, že to prorok prostě řekl. O jeho osobě se trošku rozepíšu jindy, ale stručně – v Koránu je několik míst, která odkazují na povinnou poslušnost prorokovi a jeho životopis (síra) a tisíce zaznamenaných autentických výroků (hadíthy) k tomu poskytují ohromné množství materiálu.

Jeho autorita je něco naprosto nevídaného a platí to i do dnešních dnů.