Dnes něco k povoleným a zakázaným účesům.

Prorok samotný si údajně barvil vlasy hennou (není ale povoleno barvit vlasy do černa), někdy si je zaplétal do copů, jindy je měl v culíku či naopak krátké. Možností pro muslimy je tedy dost.

Jsou však i styly jasně zakázané. Nesmí být část hlavy oholená a část zarostlá. Nejhorší varianta je oholený vršek a vlasy okolo, protože to nosili mniši.

Hned za tím jsou vyholené strany a ponechaný střed a následuje vyholení předku hlavy a ponechání vlasů vzadu.

O jakémkoliv účesu se pak dá i říct, že je přijatelný či nepřijatelný podle toho, zda kopíruje či nekopíruje módu u nevěřících nebo jinak amorálních skupin.

Ohledně kompletního vyholování hlavy existují mezi učenci spory. Spíše to ale doporučeno není (pokud jde o vyholení bez konkrétního důvodu jako je pouť do Mekky nebo vši).

Vyholená hlava je zakázána v případě žen. Zde bych jen zmínil jednu věc – často se lze setkat s tím, že se odpůrci a obránci islámu hádají, co přesně je či není kde povoleno či zakázáno, ale vlasy jsou krásný příklad, že podle pravidla „nenapodobování nevěřících“ lze zcela legitimně reagovat dle situace a dočasná pravidla se mohou silně lišit.

Krom pravidla nenapodobování totiž platí i záměrné blokování veškerých cestiček, které mohou vést k něčemu zakázanému. V tomto smyslu je příkladem i silný tlak na co největší zahalení u žen ve snaze vytvořit protiváhu západnímu stylu. Platí to samozřejmě i o účesech.

Pokud si žena mění účes, neměla by kopírovat styl nevěřících a neměla by nosit účes, který se nelíbí jejímu manželovi. Je zakázáno přidávání vlasů, takže různé příčesky a umělé prodlužování jsou problém.

Nepanuje však shoda na tom, zda se to týká i různých kousků látek a provázků vpletených do vlasů. Podle některých hadíthů se to týká všeho, podle jiných jen vlasů a jejich nápodoby. A platí to i o nošení paruk.

Výjimkou je, pokud by vlasy vypadaly kvůli nemoci či třeba chemoterapii. Pak je paruka přijatelná, protože jejím cílem není zkrášlení mimo Alláhem určené limity, ale náprava defektu. Z tohoto hlediska je OK i transplantace vlasů. Respektive se tak shodl koncil učenců Organizace Islámské Spolupráce (OIC, Malajsie, 9-14.7.2007).

Jeden z předních islámských učenců, Yusuf Qaradawi, však cituje zase ze sbírky sahih od Buchárího (která má mezi sunnity autoritu kánonu společně se sbírkou sahih od Muslima), kde prorok odmítl přidávání vlasů i pro dívky, kterým vypadaly po nemoci.

Naopak zase nevidí na základě jiných autoritativních citací problém s vplétáním jiných materiálů do vlasů (Yusuf Qaradawi, Lawful & Prohibited, section 2, str. 52.) …

To jen pro ukázku, jak obtížné občas je se v islámu zorientovat.