Den 17 – haram a halal

Haram (haraam) a halal (halaal), občas v češtině psáno i jako harám nebo halál.

Tato slova slyšel už každý z nás. Co ale znamenají?

Haram je něco, co je Alláhem zapovězeno a budete potrestáni, pokud se toho dopustíte a naopak odměněni (v posmrtném životě), pokud se tomu záměrně vyhýbáte.

Halal je pak něco, v čem není hřích to dělat a není hřích to nedělat, ale pokud se snažíte rozšířit svoji poslušnost Alláhovi pácháním halal skutků, budete na věčnosti odměněni.

V ČR si halal často spojujeme s porážkou zvířete, ale samotná porážka má jiný název a aby byla učiněna zákonnou (halal), musí být provedena předepsaným způsobem.

Co je halal a co haram určil Alláh a je to tedy neměnné. Kdokoliv zkouší povolovat zakázané nebo zakazovat povolené, dopouští se těžkého hříchu, protože si vlastně uzurpuje prostor, který náleží pouze Alláhovi, což je jasný širk (přidružování, polyteismus, jednoduše lezení Alláhovi do zelí).

Asi už tušíte, že pojmy halal a haram se tedy netýkají jen porážky zvířete, ale prakticky všech oblastí života. Do detailů je tak rozpracované jídlo a pití, oblečení a různé ozdoby, otázky luxusu, soch, obrazů, hudby, práce, domácích mazlíčků, manželství, sexu, rodinných vztahů, rozvodu, víry, zvyků, běžného každodenního fungování, obchodu, kouzlení, přívěsků, sportu, her, sociálních vztahů, mluvení, myšlení, modlení, atd. …. Důležitou roli hraje analogie.

Pokud je zakázána hra v kostky z důvodu hazardu, je jasné, že nebudete mít povolené hraní na automatech, i když se o nich v koránu ani jinde nepíše. Jsou pak i některé oblasti, kde pravidla nebyla určena vůbec a pak takové, kde je nejistota, ale buď to je obecně přijímané či je to spíše zavrženíhodné, pro což je zažitý výraz makruh.

Podle šaríi pak lze rozdělit věci do pěti základních kategorií:
Povinné (fard), což je třeba pět denních modliteb.
Doporučené (mustahabb), což je třeba dobrovolná charita.
Neutrální (mubah) se týká například některých oblastí majetkového práva.
Opovrhované či nedoporučené (makruh) je například jíst česnek před návštěvou mešity či plýtvání vodou při rituální očistě nebo rozvod.
Zakázané (haram) patří například lichva, přidružování k Alláhovi nebo smilstvo.