Den 2 – památky

Víte, že v nejmenší ze tří velkých pyramid v Gíze je díra?

Kdyby se muslimům podařilo uspět, tyto překrásné monumenty jedné z největších civilizací všech dob by navždy zanikly.

Můžeme jen děkovat, že poušť toho v Egyptě mnoho pohřbila, protože čert ví, o co vše by pak lidstvo navždy přišlo. Tato díra je krásnou ukázkou antikultury, kterou islám vskutku je. Demolici všech tří pyramid (s tím, že se začne tou nejmenší) nařídil na konci dvanáctého století syn Saladinův, egyptský sultán al-Malek al-Aziz Othman ben Yusuf.

Demolice se naštěstí ukázala jako možná ještě dražší a náročnější záležitost než výstavba. V historii islámu se ale nejedná o nic ojedinělého.

Sám prorok Mohamed nechával likvidovat veškeré obrazy, sochy, podobizny bůžků, mauzolea … hroby nechával Mohamed zarovnávat, aby se nad nimi nikdo nemohl modlit k mrtvým či je prosit o přímluvu u bohů (včetně Alláha).

Toto je islám ve své čisté podobě. Totální destrukce všeho neislámského, aby veškeré uctívání bylo pouze Alláhovo.