Den 25 – zemětřesení

Ptali jste se někdy sami sebe, co vlastně stojí za zemětřeseními? Správně. Je to Alláh.

V Koránu je totiž jasně psáno, že různá znamení sesílá výhradně proto, aby varoval své otroky (lidstvo) a zasel strach do jejich srdcí a neustále jim tak připomínal, že islám je jediná cesta.

K zemětřesení tak lze samozřejmě přidat i jakékoliv jiné katastrofy či zatmění. Obecně se dá říct, že vše dobré má člověk od Alláha a za vše zlé si může sám, protože hřešil.

A pokud si pamatujete, jak kdysi koloval po internetu výrok islámského učence o tom, že se holky necudně oblékají, čímž kazí cudné mladé muže a způsobují tím nárůst zemětřesení, tak tady vidíte jasně, že mu tehdy nehráblo. Jeho slova byla zcela v souladu s islámským učením.

Nutno ale dodat, že se to dá i odvracet. Pácháním skutků libých Alláhovi a tlakem na podřízení společnosti právu šaría se můžete vlastně přetlačovat s hříšníky a způsobit, že zemětřesení buď nepřijde vůbec nebo bude jen slabší.