Den 26 – almužna

Dnes něco o pěti pilířích islámu. Jsou jimi:
1) šaháda – tedy vyznání, že není boha kromě Boha a Mohamed je jeho prorokem.
2) salát – pět denních rituálních modliteb
3) zakát – almužna či daň
4) saum – postění se při měsíci Ramadánu
5) hadždž – alespoň jednou za život udělat pouť do Mekky

Za takový pomyslný šestý pilíř přitom mnozí myslitelé vnímají džihád, pročež jsem se setkal i s interpretací, že pět pilířů jsou jako prsty a džihád je jako dlaň, ze které ty prsty vyrůstají.

Z pěti pilířů zmíněných výše bych rád upozornil na zakát, tedy almužnu, neboť ty ostatní jsou celkem jasné.

Zakát je předepsaná procentuální část z určitých forem výnosů či majetku, která smí být použita pouze k určitým bohulibým účelům, mezi které krom péče o sirotky či obdarování chudého (což bychom si představili pod almužnou) může vyjma jiných forem být třeba i financování šíření islámu nebo financování bojovníka za věc Alláhovu.

Nenechte se tedy zmást almužnou v islámu jako něčím, co má za všech okolností čistě mírumilovné účely.