Den 30 – Umarův pakt

Umarův pakt.

Umar byl druhým ze čtyřech správně vedených chalífů, kteří ještě osobně znali Mohameda. Jak možná víte, existuje v islámu něco jako status dhimmi. Tedy osoba pod ochranou. Tato osoba se vyznačuje tím, že je nevěřícím žijícím na území pod kontrolou muslimů.

Umarův pakt byl v tomto směru přelomovým dokumentem, který následně sloužil jako vzor silné inspirace při domlouvání dalších podobných smluv s nevěřícími na dobytém území. Podmínky, krom platby speciální daně z hlavy (jizya, čti jako džizja) byly následující:

 • zákaz stavět nové sakrální budovy jako kostely, kláštery, mnišské kobky, atd.
 • zákaz takové budovy opravovat
 • brány budou vždy otevřené a jakýkoliv muslimský průchozí či cestovatel má právo být na tři dny ubytován
 • žádný špeh nesmí být nikde skrýván před muslimy
 • zákaz učit děti korán (aby ho směli vykládat jen muslimové)
 • zákaz veřejných náboženských projevů, zákaz konverzí a zákaz někomu bránit v konverzi k islámu
 • prokazovat muslimům respekt a například jim přenechat své místo, když si chtějí sednout
 • zákaz snažit se muslimům podobat oblečením, mluvou, zvyky
 • zákaz jezdit v sedle a nosit jakoukoliv zbraň
 • zákaz používání arabských znaků na pečetích
 • zákaz prodeje alkoholu
 • nestavět domy vyšší než domy muslimů
 • vždy nosit stejné oblečení a vždy na něm mít zunar (něco jako židovská hvězda, akorát tady to byl opasek, který ukazoval, že jeho nositel je nevěřící, aby ho bylo dobře poznat)
 • nosit sepnuté vlasy vpředu na hlavě (tohle neumím vysvětlit, nejspíš něco jako zunar)
 • nepředvádět kříže či knihy poblíž muslimů, v kostele nebýt hluční, nezvyšovat hlas při pohřbu, neukazovat světla poblíž muslimských ulic (zřejmě narážka na nějaké náboženské svátky nemuslimů, neumím přesně říct), zákaz pohřbívání nemuslimů poblíž muslimů
 • zákaz vykupovat někoho, kdo je vězněn muslimy
 • zákaz udeřit muslima; kdo tak učiní, ztrácí ochranu

Možná už teď chápete proč z míst, která muslimové dobyli, postupně totálně vymizela původní kultura nebo z ní zbyly jen trosky a proč také často docházelo k masovým konverzím k islámu ve snaze se tomuhle vyhnout.

Islám samozřejmě nebyl jediná víra, která se uměla chovat podobně prasácky.

Status dhimmi je zajímavý spíše svojí efektivitou. Islám víceméně nechal původní kulturu pod hraničně snesitelným tlakem pomalu vyhnívat, zatímco si nechával platit daně za „ochranu“ (Taky vám to připomíná mafii, že?) a vyzbrojovat se, protože mnohde byly častí džizji i odvody dětí do muslimských zemí, aby se z nich stali Alláhovi vojáci.