Den 31 – bitva u Vídně

Jelikož je opět 11. 9. a minulý rok jsem startovní příspěvek věnoval útoku na New York, začnu i dnes podobně, ale tentokrát mnohem blíže a mnohem dříve.
11.9 – 12.9. 1683 se totiž odehrála bitva u Vídně, kterou lze bez nadsázky považovat za jednu z klíčových událostí evropské historie.
Obléhání stotisícovou tureckou armádou sultána Mehmeda IV. (vojsku turecké aliance ale velel velkovezír Kara Mustafa) tehdy trvalo již dva měsíce a definitivně ho ukončil až polský král Jan III. Sobiesky, který 12.9. dorazil i s armádou okřídlených husarů a spojenými vojsky protiturecké aliance.
I Češi ale zanechali svoji stopu já bych zde dnes rád připomenul památku jednoho z nich, Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic, který nejenom zastával důležitou pozici po celou dobu obléhání jako hlavní představitel civilní administrativy, ale po určitou dobu měl na starost i vrchní vojenské velení, když byl hlavní vojenský velitel Ernst Rüdiger Starhemberg vyřazen kvůli zranění.
Jeho mimořádné zásluhy na záchraně (nejenom) Vídně mu vynesly maršálskou šerpu a hůl od císaře Leopolda. Po smrti bylo jeho tělo uloženo v rodové hrobce v kostele sv. Antonína Paduánského v Milešově.
Patří mezi jedince, jehož jméno by zvláště v dnešní době nemělo být zapomenuto. Čest jeho památce!