Možná si pamatujete cca 6 let zpátky zásah těžkooděnců v pražské mešitě kvůli knize Základy tauhídu od Bilala Philipse.

Co je ale ten tauhíd (tawheed)?

To slovo se často překládá jako monoteismus, na což si člověk tak nějak řekne něco ve stylu: „Ahaa, to znám! To je, že muslimové veří v jednoho boha stejně jako židi a křesťani.“ Ve skutečnosti se však islám vnímá jako jediný monoteismus. Vše ostatní je pro něj více či méně zdegenerovaný (ve smyslu od islámu vzdálený) polyteismus (mnohobožství). Islám to nevnímá jen nábožensky. Neexistuje nic jako sféra, kde si můžete od Alláha oddechnout.

Za tento polyteismus (takzvaný širk) je považováno uctívání čehokoliv jiného než Alláha v tom nejširším slova smyslu. Jsou v tom amulety, horoskopy, všechny člověkem stvořené systémy nezaložené na právu šaría, víra v jiná božstva, ateismus, modlení se na hrobech či ke světcům, víra ve znamení, poslušnost někomu, kdo se neřídí islámem a mnoho dalšího. Nesmíte ničemu připisovat přívlastky Alláhovy, stejně jako mu vymýšlet nové.

Panteismus je taky totální hereze. Dokonce nesmíte ani milovat Alláha míň než svoje děti, rodiče či celé lidstvo. Tento hřích polyteismu je tak velký, že maže všechny dobré skutky člověka a je aktem vzpoury vůči stvořiteli vesmíru. Hříšníka to odsuzuje do plamenů pekelných. Je to jediný hřích, který Alláh neodpouští, pokud se dostatečně nekajete.

A ano, čtěte správně, nejhorším hříchem není znásilnění, vražda nebo genocida. Je jím tohle, protože tento hřích popírá samotný účel stvoření lidstva, kterým je jen a pouze uctívání Alláha každým činem i myšlenkou.

Je tedy vidět, že v islámu se setkáváme s absolutně odlišným hodnotovým systémem, který naprosto popírá základy naší vlastní civilizace nejenom v představě morální závažnosti různých činů, ale popírá i její základy jako je třeba svobodná výměna názorů, která je logicky ve světě totálně podřízenému Alláhovi něčím naprosto nemyslitelným.