Den 40 – vzdávání pocty

Honorifika (salawat) neboli vzdávání pocty.
Dnes opět troška informací víceméně technického charakteru. Možná jste si všimli, že texty muslimů doslova přetékají různými zkratkami, když je zmíněno nějaké významné jméno. Jedná se pokaždé o způsob vyjádření úcty vůči dané bytosti, pročež jsou určeny formy, které lze u té či oné použít. Pojďme se na ty nejčastější podívat zblízka.
SWT – Subhanahu wa Ta’ala – do angličtiny se to překládá jako glorious and exalted is he. Český ekvivalent jsem nenašel, ale přeložil bych to asi jako slavný a vznešený je on a jedná se o poctu určenou výhradně Alláhovi.
AWJ – Azza wa Jalla – anglicky mighty and majestic. Překládám to jako mocný a vznešený. Jedná se o další z poct vyjádřitelných pouze Alláhovi, ale víc se člověk setká se SWT. Obě pocty jsou přitom myšleny jako maximálně superlativní a platí to pokaždé, když se mluví o Alláhovi, který je v jakémkoliv ze svých 99 jmen vnímán jako v tomto ohledu absolutní a nepřekonatelný.
SAW (SAWS) – Sallallahu Alayhi Wasallam. Překládáno jako nechť mu Alláh požehná a dopřeje mu mír. Běžně se lze setkat i s anglickou zkratkou PBUH, tedy peace be upon him – mír s ním. Všechny tři varianty jsou určeny výhradně proroku Mohamedovi.
AS – Alayhis Salaam – taktéž překládáno jako mír s ním (peace be upon him), ale vyhrazeno pro archanděly a proroky, které Alláh seslal lidstvu před Mohamedem. A jen pro příklad – s dodržením správné islámské etikety by tato má věta byla napsána jako „… které Alláh (SWT) seslal lidstvu před Mohamedem (SAW).“ a musel bych tyto výrazy úcty použít při každé zmínce o dané bytosti a v mluvené řeči bych neříkal zkratky, ale celá sousloví, a to ideálně ta arabská, neboť je arabština považována za jazyk Boží.
RA – Radhi’Allahu anhu/anha/anhum – Nechť je s ním/s ní/s nimi Alláh spokojen. Spojení se běžně užívá pro společníky proroka Mohameda.
Trošku bokem bych ještě rád zmínil jednu důležitou věc. Arabština nemá kodifikovaný způsob přepisu do latinky. S výše zmíněnými zkratkami se setkáte přesně tak, jak jsem je napsal, ale jejich plný přepis bude mít spoustu variant založených na tom, jak to foneticky sedí dotyčnému překladateli. Sám v tomto příspěvku používám několik variant. To samé platí o malých a velkých písmenech. Zpět ale k tématu …
Další honorifika se používají pro učence a významné osoby. Rahimahulláh či
Rahmatulláhi alayhi – obojí má stejný význam: nechť mu Alláh požehná.
Za zmínku stojí, že se lze setkat i s jakousi povinnou dehonestací, která přísluší nepřátelům proroka Mohameda, jakým byl třeba jeho velký odpůrce Abú Lahab. V takových případech se používá lanatullahi alayhi – nechť ho Alláh prokleje.