Den 41 – piercing

U žen je v islámu povolený a není s ním problém. Má to ale několik podmínek.
Prvně ty ozdoby nesmí vidět žádný nepříbuzný muž a pokud jde o nějaké intimnější, ty smí vidět jen manžel.
A jako obvykle záleží též na tom, zda daný piercing nějak napodobuje zvyky nevěřících. Pokud ano, není přípustný.
To drtivou většinu v dnešní době vyřazuje a několik dalších problémů je navíc otázkou hlubší diskuse.
Co když by provedení piercingu třeba znamenalo odkrýt nějakou část své intimní zóny (awrah) před někým, kdo by ji dle islámského práva nikdy neměl vidět? Snad netřeba dodávat, že něco takového činí celou akci haram – zakázanou.
To samé platí, pokud by bylo důvodné podezření, že piercing poškodí zdraví dotyčné osoby.
Pro muže je piercing zakázán komplet. Tento druh zdobení je v islámu vnímán jako ženská záležitost a dotyčný by se tak dopustil napodobování ženy.
Je známo, že prorok zženštilé muže proklel, stejně jako zmužštilé ženy.
Přímo říkal: „Vyžeňte je ze svých domů.“
Obecně se dá tedy říct, že pokud jsou splněny výše stanovené podmínky, není piercing pro ženy v islámu problém.