Den 42 – masturbace

Haram, tedy zakázána.
Sexuální pud smí muslim ukojit jen se svojí manželkou či otrokyní.
Žena se v tomto smí spoléhat pouze na manžela, protože ženám sexuální styk s otroky povolen není.
Je to přitom věc daná přímo koránem, kde jsou povolené možnosti vyjmenovány jako hranice.
Cokoliv za ní je zakázáno, tedy zdaleka ne jenom masturbace.
A pokud to už někdo nemůže vydržet, měl by se postit, aby ho to přešlo, přičemž právě doporučení půstu slouží jako jeden z důkazů, že prorok masturbaci nijak povolit neplánoval.
Kdyby ano, řekl by to a neradil by půst, protože půst je obtížný a není v něm žádná radost, takže je zřejmé, že cílem bylo praktiku potlačit.