Den 43 – sklonit pohled

Civění na ženské, které nejsou příbuzné, je pro muže v islámu haram (zakázáno).
V tomto to mají „obtížné“ hlavně muslimové na západě, kde se ženské nehalí od hlavy k patě a muslim je tak vystaven mnoha svodům, a to nejenom v této oblasti. Je to ale i jeden z důvodů, proč by měl správně z území nevěřících emigrovat (hidžra).
Alláh v koránu jasně zakázal koukat na zakázané a nařídil chránit své intimní partie před nepovoleným sexuálním stykem. První pohled tak zůstává halal (povolený), protože jste nemohli tušit, co uvidíte.
Šaría pak samozřejmě myslí i na výjimečné situace jako je medicínský zákrok, nějaká obchodní transakce nebo nákup otrokyně. Pak je povoleno civět na zakázané tak moc, jak je to nutné, ale víc ne!
Jsou i daná doporučení, která by měl mít muslim na paměti. Měl by myslet na to, že Alláh je s ním všude a sleduje ho.
Muslim by se také měl hodně modlit (povinné modlitby i dobrovolné).
Měl by též chápat, že Alláh mu umožnil kochat se mnohými pohledy a o to více by se měl snažit nepřekračovat hranice tam, kde to Alláh zakázal. Měl by na požadavek sklopení zraku myslet a cíleně se v něm trénovat, kdykoliv na to přijde. Dle hadíthů mu pak sám Alláh dodá víc síly odolat.
Je třeba se také vyhýbat místům, kde lze očekávat, že muslim uvidí zakázané. Není se pak ani čemu divit, že s rostoucími počty se muslimové v evropských městech často snaží vytvořit okolo sebe prostor, ve kterém vše bude jen islámské.
My tomu pak celkem oprávněně říkáme „no-go zóna“, protože takové prostředí bude logicky ke všemu neislámskému nepřátelské. I sám prorok před vysedáváním na ulicích varoval, a pokud už to jinak nejde, je třeba dát ulici pravidla, klopit zrak a vyhnout se zakázaným situacím. V kombinaci s jedním ze základních islámských principů nařizování správného a zakazování špatného ten stav na „nových“ evropských ulicích hned dává větší smysl, že?
Zkaženost okolí není omluva. Klopit zrak se prostě musí.
Stejně tak musí muslim pamatovat na to, že v soudný den i sama země, po které kráčel, bude svědčit pro něj či proti němu a že i andělé, které má každý přidělen, zapisují celý život jeho skutky.
Opět je v případě nutnosti doporučeno se postit.
A muslim by měl také myslet na panny, které v nebi dostane za odměnu, když tady na zemi vše zvládne a vydrží nutkání pudů. Má se soustředit na vznešenější věci, myslet na pekelná muka, na problém veřejně upozorňovat a také varovat okolí před chybami, kterých se dopouští a nabádat ho ke správnému chování.
Měl by se také držet jen správných lidí, uvědomovat si, že koukání na zakázané je smilstvem oka a nakonec myslet na smrt, která může přijít kdykoliv, a to nechcete, aby vás zastihla při překračování hranic, které vám Alláh vymezil… Člověk by tak totiž mohl čirou náhodou zemřít jako nevěřící.