Den 48 – narušení půstu

Jak víte, muslim se musí postit po celý měsíc Ramadán (ten je ale pokaždé trošku jinak, protože muslimové se řídí lunárním kalendářem namísto našeho solárního) a může se postit i dobrovolně mimo něj. Ramadán je mimochodem posvátný z důvodu, že v tomto měsíci obdržel prorok Mohamed první zjevení. Ale zpět k tématu.
Alláh nařídil, aby půst probíhal umírněně, takže se mohou způsoby narušení rozdělit na dvě oblasti, kdy jedna je narušování půstu konzumací potravy a druhá jsou naopak záležitosti vesměs související s činností, která postícího se jedince oslabuje.
Obecně se dá mluvit o sedmi narušeních:
  • Sexuální styk (nejzávažnější prohřešek v půstu)
  • Masturbace (ejakulace se počítá jako přerušení půstu, ale prosté pohoňkávání bez výstřiku vyžaduje pouze kát se za to Alláhovi)
  • Pití a konzumace potravy (počítá se pozření potravy či nápoje jakýmkoliv otvorem)
  • Cokoliv považovatelného za pití či konzumaci potravy (krevní transfúze, nitrožilní strava)
  • Jakákoliv forma pouštění žilou (počítá se i dárcovství krve a naopak se nepočítá neúmyslné krvácení)
  • Úmyslné zvracení (ať už je vyvoláno jakkoliv)
  • Menstruace a výtok krve před porodem či po něm (žena má přijmout úděl daný Alláhem a nesnažit se nijak cyklus blokovat)
Pro všechny krom sedmého bodu pak platí, že aby byl tímto bodem půst zrušen, musí dotyčný tyto podmínky znát.
Počítá se přitom, že půst narušil vědomě a ne jen omylem (takže pokud třeba prostě ze zvyku sezobnete datli a pak vám dojde, že je vlastně půst, nebyl váš půst přerušen a Alláh vám ho pořád započítává) a nakonec, že jste dané porušení neudělali z donucení.
Nutno též dodat, že existuje spousta akceptovatelných výjimek medicínského charakteru, ale to by bylo ještě na dlouhé psaní.