Den 49 – potřesení rukou

Možná jste slyšeli o případu, kdy muslim nedostal povolení k pobytu, protože si odmítl potřást rukou se ženou.
V islámu je něco takového skutečně zakázané, pokud jde o ženu, která není jeho manželkou či blízkou příbuznou.
Prorok totiž svého času prohlásil, že by bylo lepší dostat ránu po hlavě kusem železa než dotknout se ženy, jež není muslimovi povolena.
Takovýto dotek je vnímán jako čin vyvolávající fitnu (rozklad společnosti) a vedoucí k nepovoleným tužbám a skutkům.
Je známo, že ani ten nejčistší a nejzbožnější člověk ze všech, prorok Mohamed, se nikdy nedotkl ženy, jež mu nebyla dovolena, a to ani při přijímání přísahy od ní. Prorok takové přísahy přijímal slovně, zatímco podání ruky s muži bylo běžné. O tom, že se ruka proroka nikdy nedotkla takto ženy, kterou nevlastnil, mluví více autentických hadíthů.
Tvrzení muslima či muslimky, že byli nuceni si s někým potřást rukou, není přijatelné omluva, protože měli být silnější ve své víře, nepodléhat svodům Satana a nestydět se za to, co jim bylo Alláhem určeno.