Není tajemstvím, že psům se v islámu zrovna moc nedaří, takže dnes něco málo informací k tématu.

Z hlediska islámu je chov psů naprosto nepřijatelný. Výjimkou jsou ti chovaní k ochraně majetku či hlídání stáda. Mít psa jako mazlíčka je haram (zapovězeno) a kdo tak i přesto činí, ztrácí denně jeden až dva kiráty (dobré skutky) v očích Alláha a snižuje tím svoji posmrtnou odměnu.

V hadíthech (zaznamenané výroky proroka) se krom zmíněné ztráty dobrých skutků píše i o případu, kdy prorok slíbil odměnu na nebesích ženě, která napojila žíznivého psa. Taky se tam ale píše, že mu archanděl Gabriel sdělil, že andělé nevstoupí do domu, kde se nachází pes a ani nedoprovázejí pocestného, který jde se psem. Mohamed následně vydal rozkaz všechny psy pobít, hlavně pak ty černé.

Pes též anuluje modlitbu, pokud projde před modlícím se. V tomto směru je třeba zmínit, že stejný účinek na modlitbu má i průchod osla nebo ženy. Z nejlepšího přítele člověka se v islámu stala nadávka (nevěřící pes). Samotné rčení o nejlepším příteli je vysvětlováno za zápaďáckou indoktrinaci, protože zatímco Alláh správně vede věřící, tak nás nevěřící vede Satan, který prohlubuje naše hříchy, aby náš trest v pekle byl o to horší.

Snaha vším se co nejvíc lišit od nevěřících je pro islám typická ať už jde o vzhled či zvyky, takže pokud budete kupovat psa a váhat nad barvou, zvažte i to, že černé psy islám nenávidí nejvíc a učiňte naši zem pro islám zase o kousek toxičtější.

Lze se jen domnívat jaká odporná jatka by způsobilo, kdyby islám někdy splnil svůj ultimátní cíl a ovládl planetu. Na 101 dalmatinů či Goofyho byste se už asi taky nepodívali.

Kolik asi muslimů si denně musí prožívat dilema, zda poslechnout proroka a zabít člena rodiny nebo tak neučinit a dopustit se těžkého hříchu?

Není ani těžké najít případy, kdy muslimové po ramadánských modlitbách nechávají psy ve strachu z pekla hromadně utrácet.

Zvažte sami, co nám jako národu pejskařů toto takzvané náboženství míru přinese. Osobně si velmi rád nechám tento typ kulturního obohacení ujít …