Den 50 – menstruace

Okolo ní je spousta pravidel a dalo by to na fakt dlouho, ale pokusím se to vzít stručně.
Menstruující žena:
  • se nesmí modlit. Pokud tak činí, Alláh její modlitby neakceptuje.
  • se nesmí postit.
  • nesmí obcházet dokola posvátný dům Ka’aba.
  • může ukončit posvátnou pouť těsně před poslední fází a bude ji i tak započítána jako celá, pokud tedy předtím všechny rituály stihla ještě než to na ni přišlo.
  • se nesmí zdržovat v mešitě.
  • nesmí mít sex a i kdyby to chtěl její manžel, musí ho odmítnout, protože je mu po tuto dobu zapovězena. Týká se to ale jenom přímo vaginálního styku. Ostatní by mělo být povoleno, ale moc se to nedoporučuje.
  • se nesmí rozvést. Respektive její manžel se s ní nesmí rozvést. U rozvodu je navíc tříměsíční lhůta, aby nedošlo k rozvodu s těhotnou.
  • musí provést po konci menstruace ghusl, což je důkladná očista celého těla, která má svá přesně vymezená pravidla.