Den 56 – záchodová etiketa

Záchodová etiketa:
 • Nebýt při vyprazdňování obličejem nebo zády ke Kábě.
 • Držet penis a utírat se jen levačkou.
 • Při vykonávání potřeby by měl člověk sedět. Pokud máte jistotu, že si při močení nepocákáte oblečení, můžete i stát.
 • Nevyprazdňovat se před ostatními.
 • Odkrývat svou awrah (intimní zónu) byste měli až těsně před dosednutím. Je to tak morálně bezpečnější.
 • Možná už vás napadlo, jak se tedy islám srovnává se západním zvykem stavět vedle sebe řadu mušlí. Odpověď zní: špatně. Je to naprosto neislámské.
 • Prorok určil i záchodové modlitby. Při vstupu byste měli říct: „Ó Alláhu, uchyluji se k tobě před mužskými a ženskými ďábly.“ Při odchodu pak: „Hledám tvé odpuštění.“
 • Je třeba se po všem důkladně očistit. Prorok jednou procházel okolo dvou hrobů a prohlásil, že ti dva nebožtíci jsou v nich trestáni. Jeden za šíření klepů, druhý za to, že se pořádně neočišťoval po močení. Obecně se má za to, že velká část trestů v hrobě je nějak spojena s močením.
 • K očistě bychom neměli používat kosti a hnůj, protože to je potrava džinů.
 • Nikdo by neměl močit do stojaté vody. Činí ji to nečistou a zraňuje ty, kdo z ní pijí.
 • Za dvě věci budete prokleti. Když vykonáte potřebu v místě, kterým lidé přicházejí nebo ve stínu, kam se chodí schovat před sluncem.
 • Při vykonávání potřeby byste se neměli zdravit. Je to z respektu k Alláhovi, aby nebylo jeho jméno zmiňováno na nečistém místě. Islámský pozdrav je totiž salám alejkum – mír s tebou – a al-Salám je jedno ze vznešených jmen Alláha.
 • Celkové je makruh (zavrženíhodné) bavit se na toaletách, pokud to není nezbytně nutné.
Tohle téma je víceméně odpočinkové a ukazuje dvě věci. Prorok Mohamed, a to mu budiž připsáno k dobru, měl kladný vztah k hygieně a snažil se to vštípit i ostatním. Dále je téma ukázkou, do jakých detailů šaría vše rozpracovává. Ta je mimochodem považována za dokonalý systém, ve kterém je zmíněno vše potřebné.