Den 57 – ateismus

Jelikož patří ČR mezi nejateističtější země planety a měli bychom na tento úspěch být hrdí a snažit se ho chránit a rozvíjet, je pro nás otázka, jak se islám staví k ateismu, zcela zásadní.
Obecně jsou v islámu nejhoršími hříchy takové, které k Alláhovi přidružují jiné partnery či mu jinak upírají jeho práva a převádějí je na jiná božstva, lidi i předměty.
Tento typ hříchu, takzvaný širk, ale zpravidla počítá s tím, že v Alláha věříte.
Co ale ten, kdo v něj nevěří vůbec? Podle šejka Ibn Tajmíji, největšího islámského myslitele všech dob, jsou ateisté na ještě horší úrovni nevěření než běžně nejvíce kritizovaní polyteisté. Mnozí učenci dokonce odmítají existenci ateistů jako něčeho, co prostě není přirozenou cestou možné.
Postoj ateisty je dle islámu tedy horší než postoj ďábla, protože ten sice Alláha neposlouchá, ale aspoň uznává jeho existenci.