Den 58 – změna jména

Asi jste si už všimli, že když někdo konvertuje k islámu, hned se nám z Jana Nováka stane Omar Abdalláh či něco podobného.
I když neexistuje ve většině případů povinnost si jméno nějak pozměnit, není zároveň úplná náhoda, že si tolik konvertitů jméno změní.
Bylo běžnou praxí proroka, že přejmenovával své společníky, pokud mu na nich něco nesedělo. Změna jména na dobré jméno je tedy doporučenou praktikou (mustahabb). Existuje totiž hadíth, který vypráví o tom, jak jeden takový muž změnu jména odmítl a nebyl k ní dál nucen, jinak by se zřejmě jednalo o praktiku povinnou.
Výjimku však tvoří jména, která naznačují, že jste otrokem někoho jiného než je Alláh. Třeba Abd al-Maseeh, tedy doslova otrok mesiáše, v některých oblastech běžné křesťanské jméno.
Důvodů ke změně ale může být víc, a to například pohanský původ jména nebo kdyby bylo jméno odvozeno od nějaké jiné deity. V takových případech se pak o povinnost jedná.