Den 59 – kreslené pohádky pro děti

Kreslené pohádky pro děti
Prvně je třeba zdůraznit, že islám zakázal vytváření obrazů a soch a kdo něco takového činí, ten si hodně zahrává, protože tím leze Alláhovi do zelí a o soudném dni bude požádán, aby své dílo oživil, když si tedy hraje na Boha. To samozřejmě nezvládne, a tak poputuje do nejhorších částí pekla.
Pro děti ale existují určité výjimky. Je znám hadíth, kdy se prorok vrátil z válečné výpravy a Aisha si hrála s panenkama a figurkou okřídleného koně a prorok to nezakázal, akorát se srdečně zasmál.
Vznikla tak výjimka, že si mohou dívky hrát s hračkami a panenkami.
Na kreslené filmy se lze koukat, ale nesmí tam být obrázky ve formě lidí a taky to nesmí být doprovázeno hudbou, protože ta je zakázána.
Případné pozitivní efekty jako učení se arabštině zábavnou formou či jiné informace vědeckého charakteru mohou být ale i ceněny.
Naopak jsou ale zdůrazňovány i negativní efekty plynoucí ze sledování televize celkově, možnost zahlédnout či zaslechnout tam něco, co je v rozporu s islámem jako třeba nepovolené mísení mužů se ženami nebo pokřivené vize pekla a ráje a toho, jak se tam dostat (v tomhle vycházím z fatwy, ve které byl přímo zmíněn Tom a Jerry).
A třeba takoví Pokémoni jsou taky nevítaní, protože zahrnují náznaky pohanské víry z východních náboženství. Problémem je i samotný fakt, že plno snímků vzniklých na západě nebo zpracovaných západním stylem bude zavánět propagací nápodoby nevěřících a jejich stylu života, což se s islámem taktéž neslučuje. Je v tom tudíž nebezpečí nejenom pro děti, ale i pro dospělé.
Adopce neislámských příkladů je tak dalším negativem. Děti i dospělí se mohou ztotožnit jako s hrdinou i s někým jiným než je prorok či jeho vznešení společníci, velcí učenci islámu nebo mučedníci.
Jak je vidno, negativa z hlediska islámu mohou být velmi široce pojata, a to tak široce, že může být televize i bez problémů zakázána nebo vysílání osekáno až na kost.