Den 6 – Salafismus

Salafismus.

Mnozí z vás to slovo už asi slyšeli. Nejspíše v situaci, kdy někdo chtěl sdělit, že někde něco provedli salafisté a nemá to s tím skutečným a mírumilovným islámem nic společného.

Pravda je ale taková, že to s ním má společného docela dost. Ačkoliv formálně se jedná o více směrů, z nichž ne všechny jsou radikální, v 99 % případů, kdy to slovo uslyšíte, se o radikály jednat bude.

A čím že se to salafisté liší od obyčejných muslimů?

Víceméně tím, že se snaží islámem řídit pořádně. Pojem vychází z as-salaf as-sálih, což znamená „zbožní předkové“. Mohamed totiž svého času prohlásil, že nejlepší generace muslimů budou ty první tři.

A salafisté nedělají nic jiného než že se snaží zvyky a chování těchto generací napodobit. Asi už možná tušíte, že ty první tři generace byly generacemi radikálních válečníků. Jejich součástí byli i první čtyři chalífové, kteří ještě osobně pamatovali proroka Mohameda a patřili mezi jeho nejvěrnější společníky.

Tito chalífové (Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali), též zvaní jako rašídůn (správně vedení) se vystřídali během prvních cca třiceti let po prorokově smrti a podařilo se jim krom upevnění moci v Arábii (znovu donutili přijmout islám kmeny, které po smrti proroka odpadly) dobýt i velikou část severní Afriky a dovést krvavý džihád až do Indie.

A tito jsou pro ony salafisty (též můžete slyšet slovo wahhabisté, podle velkého učence Wahhaba, které je v tomto směru prakticky používáno jako synonymum) největším vzorem.

V dnešní době, často s pomocí Saudů, ale i díky mnohem větší dostupnosti děl a myšlenek největších učenců islámu a mnohonásobně větší gramotnosti mezi obyčejnými muslimy, se tento originální a od mnoha neislámských nánosů očištěný islám stává stále populárnějším, a to nejenom v Saúdské Arábii, která se snaží být vzorným opatrovníkem nezkomoleného islámu, ale i v muslimských državách, ghettech a no-go zónách po celém západním světě.

Lze si tedy klást otázku, vzhledem ke slovům a činům samotného proroka a jeho nejlepších generací, zda anomálií z hlediska islámu nejsou ti takzvaně umírnění a mírumilovní muslimové a těmi na správné stezce nejsou naopak ti, o nichž se média často snaží tvrdit, že jejich islám není ten pravý nebo že s islámem nemají nic společného a jen zneužívají mírumilovné náboženství …