Den 21 – modlitebny, minarety, mešity

Modlitebny, minarety, mešity. Modlitebna je prostor vyčleněný pro modlitby a může jím tak být třeba místnost na letišti, nádraží, atd. Rozdíl mezi modlitebnou a mešitou obvykle spočívá spíše v tom, že mešita je samostatná budova. Vzhled mnohých mešit není náhodný. Jsou často stavěny po vzoru domu proroka Mohameda a tak mívají nádvoří a dvě zastřešená […]

Den 22 – svolávání

Azán (adhán) neboli též svolávání, které provádí muezzin pětkrát denně k modlitbě (salát) z věže minaretu. Modlení pětkrát denně je jedním z pěti pilířů islámu. Struktura azánu, tedy onoho volání, nikoliv zmíněné modlitby, je následující: Alláhu akbar (4x) Ašhadu an lá iláha illá’lláh (2x) Ašhadu anna Muhammadan rasúlu’lláh (2x) Hajja alá’s-salát (2x) Hajja alá’l-faláh (2x) […]

Den 23 – pití velbloudí moči

O muslimech se toho říká spousta, včetně tvrzení, že pijí velbloudí moč. A jelikož je to pravda, řekneme si dnes něco málo k původu této praktiky, která se, jak nutno dodat, neprovozuje zdaleka všude a týká se spíše částí arabského poloostrova. Za jejím uchováním stojí hadíth od Bukhárího (hodnocení sahíh, tedy naprosto věrohodný), ve kterém […]

Den 24 – satanské verše

Satanské verše. Slyšet jste o nich mohli ve dvojím významu. Prvně jako o knize Salmana Rushdieho, která byla vydána roku 1988 a za níž si vysloužil fatwu (ajatolláh Chomejní) odsuzující ho k smrti a žije dodnes pod ochranou. Problémy mají i její překladatelé a vydavatelé. Muslimy tehdy naštvalo, že byl v knize Mohamed zobrazen jako […]

Den 25 – zemětřesení

Ptali jste se někdy sami sebe, co vlastně stojí za zemětřeseními? Správně. Je to Alláh. V Koránu je totiž jasně psáno, že různá znamení sesílá výhradně proto, aby varoval své otroky (lidstvo) a zasel strach do jejich srdcí a neustále jim tak připomínal, že islám je jediná cesta. K zemětřesení tak lze samozřejmě přidat i […]

Den 26 – almužna

Dnes něco o pěti pilířích islámu. Jsou jimi: 1) šaháda – tedy vyznání, že není boha kromě Boha a Mohamed je jeho prorokem. 2) salát – pět denních rituálních modliteb 3) zakát – almužna či daň 4) saum – postění se při měsíci Ramadánu 5) hadždž – alespoň jednou za život udělat pouť do Mekky […]

Den 27 – humor

Všimli jste si, že jestli něco totalitáři nesnesou, je to humor? Správný fanatik, ať už se hlásí k čemukoliv, nebude nikdy schopen překousnout, když si z dané tématiky začnete dělat šoufky. Takto můžete vidět zastydlé komunisty, kteří vám vynadají, když si děláte srandu z Babiše nebo Zemana, liberály, kteří vám za politicky nekorektní humor nahlásí […]

Den 28 – otroctví

Dnes něco málo o otroctví v islámu. Stručně – je povoleno koránem i tradicí. Dle muslimů samotných islám limitoval zdroje otroků čistě na válečné zajatce z řad nevěřících (a jejich žen a dětí). Je to jakýsi trest za boj proti Alláhovi a jeho služebníkům. A co když konvertujete během otroctví k islámu? Smůla. Předchozí právo […]

Den 29 – rozpory

Dnes něco k praktice, které se říká naskh, jinak též abrogace, což znamená zrušení právního předpisu nebo jeho části. Jedná se o způsob, jak se vyrovnat s rozpory v koránském zjevení, pročež samotný korán zde slouží jako zdroj této praktiky, kde je ve dvou verších zmíněno, že Alláh může jeden verš nahradit lepším. Větší platnost […]

Den 30 – Umarův pakt

Umarův pakt. Umar byl druhým ze čtyřech správně vedených chalífů, kteří ještě osobně znali Mohameda. Jak možná víte, existuje v islámu něco jako status dhimmi. Tedy osoba pod ochranou. Tato osoba se vyznačuje tím, že je nevěřícím žijícím na území pod kontrolou muslimů. Umarův pakt byl v tomto směru přelomovým dokumentem, který následně sloužil jako […]